Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Ξεκινά νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων, αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ για την απόκτηση πιστοποίησης Εκπαιδευτή Ενηλίκων. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Σε όσους θέλουν να γίνουν πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων και να  απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης σε  ΚΔΒΜ, ΣΔΕ και φορείς Δια Βίου Μάθησης (ασχέτως της τωρινής τους επαγγελματικής κατάστασης ή εμπειρίας)
  • Σε ήδη πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων  που θέλουν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση  στις προκηρύξεις των ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ,  ΚΕΚ

Σκοπός του Προγράμματος  με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων » είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτών, πάνω στις σύγχρονες αρχές, μεθόδους και τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων. Όσοι θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ανεξαρτήτως επιπέδου και εμπειρίας στην εκπαίδευση ενηλίκων, θα κατακτήσουν νέες εκπαιδευτικές δεξιότητες, οι οποίες έχουν εφαρμογή σε πολλά θεματικά πεδία. Το πρόγραμμα ενδιαφέρει άμεσα εκείνους που εξετάζουν νέες δυνατότητες σταδιοδρομίας σε θέσεις που αφορούν την κατάρτιση, την εκπαίδευση και την επαγγελματική εξέλιξη των ενηλίκων και τους δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης  Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ. 

Το πρόγραμμα παρέχει κατάλληλη προετοιμασία για το θεωρητικό και πρακτικό μέρος των εξετάσεων -προετοιμασία μικροδιδασκαλίας.

Έναρξη προγράμματος 18/11/2019. Δηλώστε εγκαίρως συμμετοχή!

Δήλωσε Συμμετοχή!