«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων για ΚΔΒΜ, ΣΔΕ, ΚΕΚ και φορείς Δια Βίου Μάθησης»

Νέος κύκλος προγράμματος ξεκινά τον Απρίλιο 2018. Δηλώστε εγκαίρως συμμετοχή!

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΑΡΓΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ σε συνεργασία με το elearning του Πανεπιστήμιου Πειραιώς, διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων για ΚΔΒΜ, ΣΔΕ, ΚΕΚ και φορείς Δια Βίου Μάθησης». Το πρόγραμμα διάρκειας 135 ωρών θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (110 ώρες) και τις δια ζώσης συναντήσεις (25 ώρες) με σκοπό την προετοιμασία του κάθε υποψήφιου για τις επερχόμενες εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ .

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Σε όσους θέλουν να γίνουν πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων και να  απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων (ασχέτως της τωρινής τους επαγγελματικής κατάστασης ή εμπειρίας)
  • Σε ήδη πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων  που θέλουν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση  στις προκηρύξεις των ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ,  ΚΕΚ

Σκοπός του Προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων για ΚΔΒΜ, ΣΔΕ, ΚΕΚ και φορείς Δια Βίου Μάθησης» είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτών, πάνω στις σύγχρονες αρχές, μεθόδους και τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων. Όσοι θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ανεξαρτήτως επιπέδου και εμπειρίας στην εκπαίδευση ενηλίκων, θα κατακτήσουν νέες εκπαιδευτικές δεξιότητες, οι οποίες έχουν εφαρμογή σε πολλά θεματικά πεδία. Το πρόγραμμα ενδιαφέρει άμεσα εκείνους που εξετάζουν νέες δυνατότητες σταδιοδρομίας σε θέσεις που αφορούν την κατάρτιση, την εκπαίδευση και την επαγγελματική εξέλιξη των ενηλίκων και τους δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης  Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ .

Κόστος συμμετοχής: 320 €

Κόστος συμμετοχής: 270 € για ειδικές κατηγορίες (ΑΜΕΑ, άνεργοι, πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας)

 

*Για τους υποψήφιους των εξετάσεων του ΕΟΠΠΕΠ οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν είναι απαραίτητο να παρακολουθήσουν σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών αλλά χρειάζονται ενίσχυση στις μικροδιδασκαλίες και συμβουλευτικές συναντήσεις, υλοποιούνται προγράμματα 25 ωρών δια ζώσης με κόστος 80 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Υπό την αιγίδα 

Δήλωσε Συμμετοχή!