“Επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25)”

Τα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-25 του ΟΑΕΔ είναι επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις μέχρι 25 ατόμων και υποβάλλονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό φορέα «ΑΡΓΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ».

Τα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-25 αποτελούν ιδανική ευκαιρία για τις μικρές επιχειρήσεις, που έχουν ανάγκες , να εκπαιδεύσουν και να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες του προσωπικού τους, χωρίς οικονομική επιβάρυνση!

ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η θεματολογία, η δομή και ο προγραμματισμός των σεμιναρίων καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες των ενδιαφερομένων και τους δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για τη επαγγελματική τους ολοκλήρωση. Ενδεικτικά: Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών, Υγεία και ασφάλεια τροφίμων, Διαχείριση συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο εργασίας, marketing-social media.

 • Διάρκεια 32 ώρες (4 ώρες κατάρτιση για 8 ημέρες)
 • Υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας
 • Επιδότηση 160,00 € ανά καταρτιζόμενο (5,00 € Χ 32 ώρες) με απευθείας κατάθεση του ποσού από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε προσωπικό Τραπεζικό λογαριασμό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος δίδονται Βεβαιώσεις παρακολούθησης.

ΠΟΙΟI ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Μπορούν να συμμετέχουν εργαζόμενοι για τους οποίους καταβάλλεται η εργοδοτική εισφορά 0,24% στο ΙΚΑ και εργάζονται σε επιχειρήσεις που απασχολούν έως 25 άτομα.

 1. Εργαζόμενοι μέσω επιχείρησης
 2. Ανεξάρτητοι εργαζόμενοι (των οποίων οι επιχειρήσεις δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα)
 3. Εποχικοί Εργαζόμενοι

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

 1. Έντυπο αίτησης συμμετοχής
 2. Νόμιμο Παραστατικό Εφορίας του ΑΦΜ.
 3. Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας ΙΚΑ για την περίοδο 1/3/2016 έως 28/2/2017
 4. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 5. Άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ελλάδα οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).
 6. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Τραπέζης Ατομικού του Λογ/σμού που να φαίνεται το ΙΒΑΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων, εντάσσονται οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε επαγγελματικό Σύλλογο-Εργοδοτικό Φορέα και οι οποίες:

 • επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους σε πρόγραμμα που αναλαμβάνει ο εργοδοτικός φορέας του κλάδου τους
 • έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησης τους για το τρέχον έτος
 • απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους.
 • το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα
 • δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.

 

Είμαι εργαζόμενος σε επιχείρηση που απασχολεί 1-25 άτομαΈχω επιχείρηση που απασχολεί 1-25 άτομα