“Σεμινάριο Εκπαίδευσης Προσωπικού Ασφαλείας (Security)”

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 4892/1/76-γ’ 12-07-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 664 /Β / 17-5-2010), οι εργαζόμενοι ως προσωπικό ασφαλείας (Security) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, προκειμένου να εκδώσουν ή να ανανεώσουν την άδεια εργασίας απαιτείται πλέον η κατάθεση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ν. 3707/2008).

Ο εκπαιδευτικός φορέας «ΑΡΓΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ –Κε.Δι.Βι.Μ.2» οργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια  Προσωπικού Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Ι.Ε.Π.Υ.Α (Σεμινάρια Security) με βάση τον Κανονισμό Κατάρτισης Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την απόκτηση της απαραίτητης Βεβαίωσης Επάρκειας (πιστοποίηση security) και άδεια προσωπικού ασφάλειας (Άδεια security) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕ.ΜΕ.Α.

  • Κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 105 ώρες, υλοποιείται σε ένα μήνα και καλύπτει πλήρως όλες τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης. Το ωράριο παρακολούθησης είναι ευέλικτο ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των καταρτιζομένων.
  • Οι εκπαιδευτές που αναλαμβάνουν την κατάρτιση των ατόμων που επιθυμούν την απόκτηση της άδειας εργασίας security, είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων τόσο από τον Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) όσο και από το ΚΕ.ΜΕ.Α.
  • Η διδακτική ύλη είναι εγκεκριμένη από το ΚΕ.ΜΕ.Α και απορρέει από το επαγγελματικό περίγραμμα της ειδικότητας με τίτλο «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», όπως έχει εγκριθεί και δημοσιευτεί από τον Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
  • Με την ολοκλήρωση του προγράμματος χορηγείται βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης και δίνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση της άδειας εργασίας στον κλάδο security εξασφαλίζοντας έτσι την επαγγελματική αποκατάσταση και εξέλιξη
Δήλωσε Συμμετοχή!