“Εκπαιδευτική Ρομποτική Για παιδιά από 9 έως 16 ετών”

Η εκπαιδευτική ρομποτική προσφέρεται για την καλλιέργεια του πνεύματος, της ομαδικής εργασίας στους μαθητές, ενώ τους ενθαρρύνει να πειραματιστούν και να εφαρμόσουν αυτά που έχουν διδαχθεί από τα γνωστικά πεδία των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Τεχνολογίας και της Πληροφορικής (STEM).

Είναι ένας τομέας που τα τελευταία χρόνια κερδίζει συνεχώς έδαφος στην εκπαιδευτική πραγματικότητα σε όλον τον κόσμο. Επιπλέον, βοηθά τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού,να ανακαλύπτουν τις υποσυνείδητες χρήσεις των οργάνων του ανθρώπινου σώματος και το πώς αυτές εφαρμόζονται στην τεχνολογία (π.χ κίνηση με εμπόδια, χρώμα). 

Oι μαθητές που ασχολούνται με την εκπαιδευτική ρομποτική χρησιμοποιούν ενεργά τη φαντασία τους με το να σχηματοποιούν και να υλοποιούν μοντέλα/ κατασκευές, καλλιεργούν την κριτική τους ικανότητα και αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα ταλέντα τους επιλύοντας αυθεντικά προβλήματα. Παράλληλα με τη συνεχή χρήση της τεχνικής «δοκιμή και λάθος» ενισχύουν τη δημιουργικότητα τους και αναπτύσσουν τις ιδιαίτερες δεξιότητές τους αναλαμβάνοντας παράλληλα διακριτούς ρόλους μέσα σε μια ομάδα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 16 δίωρα μαθήματα τα οποία υλοποιούνται 1 φορά την εβδομάδα (1 δίωρο) σε βάθος 4 μηνών στις εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Φορέα «Αργώ Εκπαιδευτική Κε.Δι.Βι.Μ.2»

Κόστος Προγράμματος: 30 ευρώ/μήνα (120 ευρώ οι 4 μήνες)

*Παρέχεται έκπτωση 50% στο 2ο παιδί της ίδιας οικογένειας

Δήλωσε Συμμετοχή!