“Κατάρτιση στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων (ΕΦΕΤ)”

Βάσει της ΥΑ 14708/17-08-07 όλες οι επιχειρήσεις που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων, έχουν την υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους.

Τα προγράμματα επιπέδου 1, απευθύνονται σε χειριστές τροφίμων που απασχολούνται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έχουν ως αντικείμενο κατάρτισης τις βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι 10 ώρες και πραγματοποιείται σε διάστημα 2 ημερών.

Στους υποψήφιους καταρτιζόμενους παρέχεται Βεβαίωση Συμμετοχής στο πρόγραμμα του Εκπαιδευτικού Φορέα «ΑΡΓΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ» Κε.Δι.Βι.Μ.2.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτισθέντες υπόκεινται σε γραπτές εξετάσεις ώστε να αξιολογηθούν από τον ΕΦΕΤ και να εκδοθεί το πιστοποιητικό παρακολούθησης.

*Ειδικά πακέτα τιμών για κατάρτιση άνω των 2 ατόμων της ίδιας επιχείρησης.

Δήλωσε Συμμετοχή!