ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Το ΚΔΒΜ2 ΑΡΓΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ σε συνεργασία με τον φορέα πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού UNICERT δίνει τη δυνατότητα σε άτομα κάθε ηλικίας να αποκτήσουν πιστοποιητικά χρήσης υπολογιστών αναγνωρισμένα από τον εθνικό οργανισμό ΕΟΠΠΕΠ και από το ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο δημόσιο.

Εύκολα και γρήγορα μπορείτε να αποκτήσετε το πιστοποιητικό χρήσης υπολογιστών που αποδεικνύει τις γνώσεις σας και ταιριάζει στις απαιτήσεις της εργασίας σας ή στη θέση που διεκδικείτε.

κατηγορίες πιστοποιητικών

UNICERT PRIMARY ΑΣΕΠ  Το πιστοποιητικό PRIMARY ΑΣΕΠ καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΑΣΕΠ και περιλαμβάνει τις τρεις βασικές εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου:

-Επεξεργασία κειμένου (word)

-Υπολογιστικά Φύλλα (excel)

-Υπηρεσίες Διαδικτύου (internet)

UNICERT PRIMARY  To πιστοποιητικό PRIMARY περιλαμβάνει έξι γνωστικά αντικείμενα:

-Χειρισμός Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων

-Επεξεργασία Κειμένου

-Υπολογιστικά Φύλλα

-Υπηρεσίες Διαδικτύου

-Βάσεις Δεδομένων

-Παρουσιάσεις

Διαδικασία πιστοποίησης: Ο υποψήφιος εξετάζεται σε μια ενότητα ανά ώρα εξέτασης και ανάλογα με τις ενότητες που ολοκληρώνει επιτυχώς, γίνεται κάτοχος του αντίστοιχου πιστοποιητικού

Προετοιμασία: Απεριόριστες ώρες προετοιμασίας με το ειδικό λογισμικό προσομοίωσης

Κόστος: το συνολικό κόστος για το πιστοποιητικό PRIMARY ΑΣΕΠ  ανέρχεται στα 150€ και για το πιστοποιητικό PRIMARY στα 250€. Το κάθε πακέτο περιλαμβάνει: κάρτα εγγραφής, εξέταστρα ανά ενότητα, κόστος κατάρτισης, έκδοση πιστοποιητικού, εκπαιδευτικό υλικό (τα πακέτα είναι σε προσφορά για περιορισμένο αριθμό εγγραφών)

Δήλωσε Συμμετοχή!